info@skogsbruket.fi

040 041 4082

Ta kontakt

Allmansrätten innefattar också skyldigheter

Allemansrätten innefattar också skyldigheter

Publicerad i Skogsbruket 6 / 22

HAR DU EN STIG i din skog? Antar att svaret för de flesta är att det finns flera. Stigar uppstår i skogen av flera orsaker. En del är stigar längs vilka viltet rör sig, andra är sådana där människor går. I vissa områden finns nästan inga stigar. Oftast är det sådana områden som befinner sig långt från boningar där människor rör sig, eller i fallet med vilt, områden där viltet av någon anledning inte vill röra sig.

En del av de stigar, som trampas upp närmare tätorter, väcker känslor hos dem som äger marken, därför att trycket på att använda stigen kan kännas alltför högt. Användarna av stigarna kan å sin sida uppleva att skogsbrukets viktigaste upp­gift är att förhindra att deras stig används. Som alltid när det börjar hetta till kan känslorna spåra ur på båda hållen.

På skogsbrukshåll gäller det att, i samband med åtgärder i skogen, beakta stigar som finns på ens marker. Vår unika allemansrätt tillåter att folk rör sig fritt i skogen, och stigar uppstår där det är bäst att röra sig. Detta bör också skogsbrukarna beakta i samband med skötselåtgärder. Det är inte fråga om stora uppoffringar. Mest gäller det att inte lägga ris på stigar eller köra sönder stigarna. Detta är viktigt för att hålla skogsbrukets visitkort snyggt.

För dem som går på stigarna är det dock viktigt att komma ihåg att någon äger marken där de rör sig. Vår allemansrätt ger stora friheter, men inte hur stora som helst. Runt större städer och i populära områden blir slitaget på marken stort, och det kan vara orsak att försöka styra användningen av området.

Det finns också dåliga exempel på användare av stigar, människor som sågar upp omkullfallna träd, röjer sly och bygger broar utan att ha lov av markägaren. Sådant tillåter allemansrätten inte. Här smutsar de som utnyttjar allemansrätten ned sina visitkort.

Vi bör värna om allemansrätten. Därför krävs upplyssningsjobb både bland markägare och markanvändare så att spelreglerna är klara och samspelet flyter så bra som möjligt. Låt oss från skogs­brukets sida göra vad vi kan för att hålla visitkortet rent.

Bjorn_Stenmark-Skogskultur

Björn Stenmark, Chefredaktör

Text: Björn Stenmark

Vill du läsa flera artiklar som denna?
Bli prenumerant
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Ta kontakt

Lillviksvägen 6
02360 Esbo