050 559 5778

Ta kontakt

Tidningen Skogsbruket

Välkommen till tidningen Skogsbrukets hemsida!

Skogsbruket ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. sedan år 1931. Skogsbruket är en specialtidskrift för dagens skogsbrukare och -ägare. Den skriver om privatskogsbruket ur de flesta synvinklar. Den rapporterar också om naturvård, forskning och utvecklingen inom skogsindustrin. Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga facktidning för pivatskogsbruket. 


I SKOGSBRUKET 1–2021

 • Träden tar stryk för miljoner – Storm och snö piskar
 • Så blev skogen en framgångssaga
 • Riksdagen behandlar kalhyggen
 • Tema: Skogsskador

Ge Skogsbruket i gåva!

Då du tecknar gåvoprenumerationen får du ett presentkort med utrymme för egna hälsningar.

Priset för en årsprenumeration år 2019 i Finland är 78 euro inkl. moms.

Prenumerera här, mejla till skogsbruket@nesenta.fi eller ring oss på tfn 09 419 02453.

Utgivningsdagar 2021

 • 1/21 – 10.2.2021

 • 2/21 – 17.3.2021

 • 3/21 – 14.4.2021

 • 4/21 – 19.5.2021

 • 5/21 – 30.6.2021

 • 6/21 – 15.9.2021

 • 7/21 – 27.10.2021

 • 8/21 – 15.12.2021

Bli prenumerant!

Prenumerationspriser

Priser (helårsprenumerationer) från 1.1.2020

Finland och Sverige:
78,00€ (inkl. moms 10 %)
Specialerbjudande! Nya prenumeranter: 60,00€

Åland:
71,00€ (moms 0 %)

Utrikes, EU länder:
93,00€ (inkl. moms 10 %)

Utrikes, övriga länder:
85,00€ (moms 0 %)

Prenumerationsavgiften är avdragsgill i skogsbeskattningen

Villkor

OBS! Specialerbjudanden gäller endast nya prenumeranter.

Prenumerationer
Alla prenumerationer på tidningen Skogsbruket är tillsvidareprenumerationer, dvs. fortlöpande tills de sägs upp. Prenumerationen förnyas automatiskt; vid utgående prenumerationstid skickas en förnyelseförfrågan i form av en faktura ut, genom att betala denna faktura fortsätter prenumerationen enligt prenumerationsperioden på fakturan.

Vid uppsägningar löper prenumerationen perioden ut. Återbetalning av återstående prenumerationsavgift görs inte.

Prenumerationsavgifter
Prenumerationsavgifterna fastställs vanligen för ett år i taget så att de nya prislistorna träder i kraft för prenumerationsperioder som startar efter årsskiftet. Priset för prenumerationen är det pris som är gällande när prenumerationsperioden startas. Det betyder också att tidningen har rätt att uppbära den nya avgiften när en ny period påbörjas utan att särskilt meddela därom åt prenumeranten. Ifall prenumeranten inte godkänner den nya avgiften har han rätt att säga upp prenumerationen.

Utgivning
Skogsbruket utkommer med 8 nummer per år. Tidningen utkommer under 2017  enligt följande: 7.2, 21.3, 19.4, 23.5, 27.6, 19.9, 31.10 och 19.12.

Prenumerantuppgifter
Uppgifter om prenumeranten lagras i tidningens prenumerations- och kundregister och används för upprätthållande samt skötsel av kundförhållandet. Tidningen har rätt att använda dessa uppgifter för välgrundade behov såsom marknadsföring och olika typer av undersökningar.

  Välj prenumeration och fyll i dina uppgifter nedan. *

  Ett helt år (8 nr) till specialpris: 60,00€Ja tack, jag vill ha ett gratis provnummer av tidningen Skogsbruket (Vi erbjuder nu en helårsprenumeration till specialpriset 60 euro. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter, personer som inte prenumererat på tidningen sedan 2019, och erbjudandet är i kraft t.o.m. 31.12.2021. Därefter blir prenumerationen fortlöpande. Prenumerationen kan när som helst avslutas.)

  Gåvoprenumeration

  Ja tack, jag vill ha ett avgiftsfritt presentkort att ge till mottagaren.
  Mottagare:


  Faktureringsadress (om annan än mottagarens adress):

  Ta kontakt

  Prenumeration & adressändringar

  Jaicom Oy
  Telefon: 03-4246 5396
  skogsbruket@jaicom.com

   Redaktionen

   Skogsbruket

   Oy Nordinfo Ab
   Lillviksvägen 6
   02360 ESBO
   skogsbruket@nordinfo.fi

   Chefredaktör 
   Tomas Landers
   050 350 0760
   tomas.landers@skogssallskapet.fi

   Redaktionschef  
   Peter Nordling
   050 559 5778
   peter.nordling@nordinfo.fi

   Redaktionssekreterare
   Bo Ingves

   Ta kontakt

   Lillviksvägen 6
   02360 Esbo