050 559 5778

Ta kontakt

Se på skogen som på en film

Se på skogen som på en film

Publicerad i Skogsbruket 3 / 23

Hur man ser på skogen har betydelse. Ser man att skogen är statisk som en bild eller dynamisk som en film? För att beskriva något väljer man ofta att använda sig av en bild för att illustrera det man vill förklara. Därför är det lätt att förstå att en förnyelseyta väcker känslor. En stor förändring har skett, den bild man haft av en plats har plötsligt förändrats. Den bild av en skog, som man upplevde som en frusen bild, har försvunnit och ersatts av en annan bild av något nytt.

Studerar man dynamiken i en naturskog, lär man sig snabbt att det sker förändringar även i en sådan. En statisk bild av en gammal skog håller inte i tolkningen av en gammal skog. Störningar förekommer även i en naturskog i form av exempelvis bränder, insektsskador och stormskador. Naturligtvis är den stora skillnaden, jämfört med ekonomiskogar, mängden död ved och variationerna i trädslagsdynamiken.

Dessa skillnader jobbar vi med inom skogsbranschen. Målet är att få ekonomiskogarna att närmare likna utvecklingen i en naturskog. För att beskriva detta räcker det inte med en bild. Då får man endast fram lösryckta fragment av något som inte på långt när kan beskriva helheten.

En ekonomiskog är inte heller statisk. De, som tagit beslutet att förnya, vet att det sker stora förändringar i området under de första åren efter en förnyelseavverkning. Tillväxten är märkbar redan under en sommar. Både på gott och ont. Nya plantor kämpar mot sly och gräs som tar för sig av den mängd av ljus och näring som plötsligt frigörs. Spolar man fram filmen 10–20 år i tiden känner man knappt igen sig om man först då besöker ytan igen. Hoppas innerligen att ingen av er, som läser detta, låter det gå så många år innan ni gör ett återbesök i era skogar, men det är en annan fråga. Tar man ytterligare ett kliv 80–100 år framåt, är förändringen nästan ofattbar.

De flesta av våra gamla skogar i Finland har blivit behandlade av människor i något skede. Många av de skogsområden, som vi idag upplever som gamla, har tidigare varit jordbruksmark, svedjebränts, eller använts på annat sätt av våra förfäder. Nu har bestånden växt upp och upplevs som områden som aldrig rörts av människohand.

Ser man statiskt på bilden av en skog, ser man endast nuläget och utgår från att det alltid sett ut på samma sätt som idag. Ser man skogen som en film vet man att skogen är en process som alltid fortgår.

Bjorn_Stenmark-Skogskultur

Björn Stenmark, Chefredaktör

Text: Björn Stenmark

Vill du läsa flera artiklar som denna?
Bli prenumerant
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Ta kontakt

Lillviksvägen 6
02360 Esbo