info@skogsbruket.fi

040 041 4082

Ta kontakt

Ledaren: Återuppliva kolbindningsfonden!

Ledaren: Återuppliva kolbindningsfonden!

Publicerad i Skogsbruket 1 / 22

DET VANLIGASTE sättet att få inkomst från skogen är genom att gallra den när träden står för tätt och att slutavverka då värdetillväxten avtar. Det första alternativet till virkesinkomster är kanske att sälja bort skogen, men det används främst när man är i slutet av sin skogsägarbana.

Metso-programmet och frivilligt skogsskydd kan, för en del, vara ett fullgott alternativ. Här krävs att man kan acceptera att man inte rör skogen under en begränsad tid eller för evigt. Allemansrätten gör att man kan röra sig fritt i sin skog, och det gäller även oftast i de områden man bjudit ut till Metso-programmet.

Till de nya och intressanta alternativen, som är på gång, hör ersättning för kolbindning. I Finland finns företag som betalar en ersättning för att du som skogsägare binder kol i din skog. Avtalen kan göras för en begränsad tid, och har du till exempel en yngre, nygallrad skog, som är i en tillväxtfas efter gallringen och binder mycket kol, kan den lämpa sig för detta ändamål.

Man kan också få ersättning för att låta skogen stå kvar lite längre för att binda kolet. Låter det för bra för att vara sant? Kanske i vissa fall, men att man försöker göra ny business tyder på att det finns ett intresse både bland skogsägarna och på marknaden. Intresset för att testa är stort, och då föreligger en risk för att en del, inte alldeles sunda företag, försöker dra nytta av situationen. Klart är i varje fall att mycket av den här idéen är bra och utvecklingsdugligt.

Hur känns tanken på att låta marknadskrafterna styra ersättningen för kolbindningen i skogen? Ifall det är viktigt för vår framtid att binda kol i skogen borde skogsägarna, som så att säga äger kolbindningen, få ersättningen.

När Metso-programmet var under uppstartsfasen försökte man få till stånd ett slags fond för naturskyddet på frivillig basis, men försöket strandade. I stället har staten, via skattemedel, finansierat programmet. Bra så, programmet är viktigt för Finlands image som framstående skogsland.

Men man kunde damma av fondidén och utveckla den. Fonden kunde samla in medel bland investerare och styra dem till kolbindningen, staten bör också vara med i någon form, eftersom den dels äger en hel del skog, dels ansvarar för landets skogspolitik. Fonden skulle verka för att träden används till produkter som binder kol länge och för att substituteffekten beaktas. I vissa fall kunde den även bidra till ersättningar för längre omloppstider. Frågan är inte enkel, men det är viktigt att lösa den på ett hållbart sätt, så att även skogsindustrin har förutsättningar att verka i Finland.

Bjorn_Stenmark-Skogskultur

Björn Stenmark, Chefredaktör

Text: Björn Stenmark

Vill du läsa flera artiklar som denna?
Bli prenumerant
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Ta kontakt

Lillviksvägen 6
02360 Esbo